02862702191

Lõi lọc khuẩn giấy xếp Clean Green Hàn Quốc 10 inch, 20, 30, 40 inch

Lõi lọc khuẩn dạng giấy xếp Clean Green Hàn Quốc loại 10 inch, 20, 30, 40 inch

Ngày đăng: 19-07-2017

2,084 lượt xem

Kiểu kết nối: DOE - hai đầu bằng, Oring 222/ Oring 226 - đầu bằng, Oring 222/ Oring 226 - đầu nhọn

Mức độ lọc: 0,1 micron, 0,2 micron, 0,45 micron...

Chiều dài: 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

màng lọc nước ro công nghiệp đông châu

giấy lọc nước công nghiệp