02862702191

Màng RO

Màng RO công nghiệp và Màng RO lọc nước uống gia đình

Màng RO GE, màng RO CS, màng RO Dow của Mỹ, màng RO Vontron với nhiều loại dùng trong dân dụng và công nghiệp công suất lớn.