02862702191

Sản phẩm Lọc

Túi Lọc, Lõi lọc và vải lọc. Màng lọc RO và bình lọc

Túi lọc chất lỏng FSI, Eaton, 3M và vải lọc, giấy lọc. Lõi lọc Graver, 3M, Aqua và màng lọc RO GE, CSM và Vontron. Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp trên toàn quốc. LH 08 3910 0189