02862702191

Lõi lọc Graver USA

Lõi lọc nén Graver MBF, Lõi giấy xếp và Lõi lọc inox

Lõi lọc Graver của Mỹ chất lượng cao đạt tiêu chuẩn FDA dùng trong ngành thực phẩm và USP dùng trong ngành dược phẩm. Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp trên cả nước