02862702191

Giấy lọc nước

Giây lọc cặn chất lỏng trong phòng thí nghiệm & công nghiệp

Chuyên nhập & cung cấp giấy lọc nước các loại dùng cho phòng thí nghiệm hay công nghiệp