02862702191

Lõi lọc kim loại 3M

Lõi lọc kim loại 3M còn gọi là 3M metal cartridge dùng lọc chất lỏng có nhiệt độ cao, có tính ăn mòn, áp suất lớn

Lõi lọc kim loại 3M

Lõi lọc kim loại 3M còn gọi là 3M metal cartridge

Sản phẩm của 3M Mỹ

 

 

⇒ Các lõi lọc chất lỏng khác

⇒ Lõi lọc than hoạt tính khử mùi

⇒ Các loại bình sử dụng lõi lọc

⇒ Lõi lọc hóa chất

⇒ Lõi lọc sợi quấn core inox

⇒ Lõi lọc Graver

⇒ Lõi lọc 3M

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu