02862702191

Lõi lọc Than Hoạt tính

Lõi than hoạt tính Maxtec và Lõi than hoạt tính CTO lọc nước uống

Lõi than hoạt tính Maxtec của Mỹ và Lõi than hoạt tính CTO Đài Loan lọc nước uống và trong sản xuất. Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối rộng rãi toàn Việt Nam