02862702191

Lõi High flow Graver - USA

Lõi High flow Graver - USA - Lõi lọc giấy xếp Graver lưu lượng lớn với đường kính 6" và chiều dài đến 60" lưu lượng đạt đến 500 GPM (1850 lít/phút)

Lõi High flow Graver - USA

Lõi High Flow Graver USA với tất cả nguyên vật đều đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ dùng trogn ngành thực phẩm

Cấp độ lọc: từ 1 đến 100 micron

 

 

Thông tin tham khảo

http://www.gravervietnam.com

⇒ Các lõi lọc chất lỏng khác

⇒ Lõi lọc than hoạt tính khử mùi

⇒ Các loại bình sử dụng lõi lọc

⇒ Lõi lọc hóa chất

⇒ Lõi lọc sợi quấn core inox

⇒ Lõi lọc Graver

⇒ Lõi lọc 3M

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu