02862702191

Lõi lọc nén graver 5 micron 20 inch

Lõi lọc nén Graver 5 micron 10 inch cung cấp sản phẩm lõi lọc hiệu quả và lõi lọc giúp kéo dài tuổi thọ toàn bộ hệ thống.

Lõi lọc nén graver 5 micron 20 inch

Lõi lọc nén Graver MBC 5- 10NN, dùng lọc nước, lọc thực phẩm lọc thuốc, dược phẩm

 Lõi lọc nén Graver 5 micron 10 inch có thể loại bỏ các chất cặn gây ô nhiễm có hiệu quả, loại bỏ tốt các chất lơ lửng, loại bỏ hạt và rỉ sét.

Lõi lọc nén Graver 5 micron 10 inch cung cấp sản phẩm lõi lọc hiệu quả và lõi lọc giúp kéo dài tuổi thọ toàn bộ hệ thống.

Đông Châu cung cấp giá sỉ, giao hàng toàn quốc lõi lọc nén MBC 5 micron 10 inch 

02862702191, lienhe@dongchau.net

Lõi lọc nén graver 5 micron 20 inch

Lõi lọc nén Graver MBC 5 micron 10 inch

Lõi lọc nén graver 5 micron 20 inch

Lõi lọc nén Graver MBC 5 micron 20 inch

Lõi lọc nén graver 5 micron 20 inch

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc lõi lọc nén Graver MBC lọc thực phẩm, lọc dược phẩm

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu