02862702191

Khử trùng nước bằng tia cực tím, đèn UV

Nguyên tắc khử trùng tia cực tím được phá hủy bởi năng lượng photon tia cực tím của nước của các virus khác nhau, vi khuẩn và cấu trúc cơ thể gây bệnh khác của DNA.

Ngày đăng: 04-05-2015

3,191 lượt xem

Các tính năng

1. Tạo ra một môi trường nước lành mạnh hơn.

2. Hoạt động dễ dàng.    

3. Giảm việc sử dụng các chất hóa học

4. Giảm clo 

5. Giảm methane 

Cấu hình cơ bản

- Chất lượng cao đèn UV 

- Chấn lưu điện tử ổn định 

- Truyền qua thạch anh 

Nguyên tắc khử trùng UV

- Nguyên tắc khử trùng tia cực tím được phá hủy bởi năng lượng photon tia cực tím của nước của các virus khác nhau, vi khuẩn và cấu trúc cơ thể gây bệnh khác của DNA. 

- Khử trùng đèn UV chủ yếu là để đảm bảo rằng cấu trúc của DNA trong trùng hợp quang hóa, chẳng hạn như các DNA trong thymine dimerization, do đó có nhiều loại virus, vi khuẩn và cơ thể gây bệnh khác làm mất khả năng sinh sản sao chép, để đạt được hiệu quả khử trùng.

Liều hiệu quả của tia cực tím

- Liều UV (UW.S / CM2) = cường độ bức xạ hiệu quả của tia cực tím (UW / CM2) * là thời gian phơi sáng (S). 

- Liều hiệu quả của hệ thống UV là chìa khóa để xác định xem liệu khử trùng hoàn toàn của tia cực tím trên các vi khuẩn khác nhau và virus, bào tử, nấm có tác dụng giết chết khác nhau. 

- Chủng khác nhau để đạt tương đương với tỷ lệ giết, đòi hỏi một liều UV khác nhau.

Liều hiệu quả của phương pháp dò UV

- Thí nghiệm chuẩn độ thử nghiệm sinh học là để xác định liều lượng hiệu quả khử trùng UV cực tím có thể đạt được. 

- Xét nghiệm sinh học để xác định mức độ hoạt tính của vi sinh vật sau khi chiếu xạ cực tím, các tiêu chuẩn và các kết quả thử nghiệm với liều UV của vi sinh vật được biết đến một tấm cong treo nên được so sánh để xác định liều lượng khử trùng có thể đạt được, là các thiết bị, tia cực tím liều lượng hiệu quả.

Yếu tố quan trọng là thiết kế hệ thống khử trùng tia cực tím phải được xem xét:

1, Khử trùng nước bằng tia cực tím nước được xử lý: thiết kế của nước, với tốc độ dòng chảy trung bình và hệ số dòng chảy của sự biến đổi bao gồm cả tác động quan trọng về hiệu quả xử lý; 

2, Chỉ số chất lượng nước: Các chỉ số chính bao gồm chất rắn lơ lửng nồng độ của nước thô, chất rắn lơ lửng có kích thước hạt, độ đục, UVC độ truyền của vi khuẩn và các loại tương tự; 

3, Các yếu tố khác: yếu tố môi trường bao gồm các thiết bị sử dụng (chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm), người dùng có yêu cầu đặc biệt khác (chẳng hạn như cài đặt hệ thống, vv).

 

 

 ⇒Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

màng lọc nước ro công nghiệp đông châu

giấy lọc nước công nghiệp