02862702191

Màng RO

Màng RO có nhiều loại với nhiều kích cỡ khác nhau tùy theo quy mô và mục đích sử dụng

Màng RO

Trên thị trường có nhiều loại màng RO

Chia theo:

Nhà sản xuất: Màng RO GE, màng RO Vontron, màng RO Dow, màng RO CSM

Chia theo chức năng: màng RO áp cao, màng RO áp thấp

Chia theo kích thước: màng RO gia đình, màng RO dân dụng hay lõi lọc số 4

Màng RO công suất lớn dùng trong công nghiệp có Màng RO 4040, màng RO 8040

Thông dụng là màng RO GE của Mỹ dùng lọc công suất lớn với các mã

AK-90: Màng GE 4040, áp thấp

AG-90: Màng GE 4040, áp cao

   AG-400: Màng GE 8040, áp cao

AK-400: Màng GE 8040, áp thấp

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp màng RO GE toàn quốc, giá tốt 08 3910 0189

 

 

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu