02862702191

Bộ 3 cốc lọc nước gia đình

Bộ 3 cốc lọc nước gia đình có hai loại Bộ 3 cốc 10 inch và Bộ 3 cốc 20 inch

Bộ 3 cốc lọc nước gia đình

Bộ 3 cốc lọc nước gia đình

Ứng dụng: lọc nước dùng nấu ăn, lọc nước uống

Nước thủy cục từ hệ thống cấp nước thành phố vẫn còn dơ cần được lọc thêm. Bộ 3 cốc lọc cặn và lõi than hấp thụ mùi, kim loại nặng.

Nước sau khi lọc cần đun nấu trước khi sử dụng.

 

 

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu