02862702191

Bộ lọc nước gia đình

Bộ lọc nước gia đình lọc nước sạch và uống trực tiếp

Bộ lọc nước gia đình

Bộ lọc nước gia đình

Cấu tạo: gồm lõi số 1 lọc thô, lõi số 2 lọc tinh hơn, lõi than hấp thụ mùi và khí độc

Lõi số 4 hay màng RO dùng lọc khuẩn với khả năng lọc sạch đến 0.0001 micron

Bình tạo áp chứa nước 20 lít

Vòi sử dụng

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu