02862702191

Vỏ màng RO inox

Vỏ màng RO inox hoặc nhựa với nhiều kích cỡ dùng trong loc nước gia đình và lọc nước công nghiệp công suất lớn

Vỏ màng RO inox

Vỏ màng RO inox

Chứa màng RO các loại như Màng RO CSM, Màng RO Vontron, Màng RO GE, Màng RO Dow

Một số mã hàng RO của GE dùng trong công nghiệp thông dụng

AK-90: Màng 4040, áp thấp

AG-90: Màng 4040, áp cao

   AG-400: Màng 8040, áp cao

AK-400: Màng 8040, áp thấp

Màng RO GE của Mỹ chất lượng cao được sử dụng phổ biến

 

 

Thông tin các màng RO khác

 Vỏ màng RO 

⇒ Màng UF, vỏ màng UF

⇒ Bình lọc Composite

⇒ Lọc thô trước màng UF, RO

⇒ Các Màng RO Dow, GE, CSM, Vontron

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu