02862702191

Bình lọc túi Cuno 3M

Bình lọc túi Cuno 3M còn gọi Cuno 3M filter bag Housing bình lọc dùng 1 túi size 180 x 430 hoặc túi 180 x 800mm

Bình lọc túi Cuno 3M

Bình lọc túi Cuno 3M còn gọi Cuno 3M filter bag Housing

Bình lọc chứa 1 túi chất lượng cao của 3M Cuno 

Thông tin bình lọc túi khác

Túi lọc sử dụng trong bình lọc túi

⇒ Các túi lọc nước mắm

⇒ Các túi lọc chất lỏng, hóa chất khác

⇒ Các túi lọc sữa

⇒ Các túi lọc mật ong

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu