02862702191

Lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy loại đầu có ren, đường kính, chiều dài gia công theo yêu cầu

Lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

Cấu tạo: Giấy gấp nếp, tăng diện tích bề mặt, tăng lưu lượng lọc, giữ nhiều cặn

Ứng dụng: Lọc cặn dầu Diesel, lọc cặn dầu nhớt, lọc cặn dầu thủy lực máy công nghiêp

Đông Châu gia công Lõi lọc dầu thủy lực theo yêu cầu

02862702191, lienhe@dongchau.net

lõi lọc dầu thủy lực chất liệu giấy

lõi lọc công nghiệp chất liệu giấy

lõi lọc khí công nghiệp loại tốt

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net 

đông châu cung cấp sản phẩm lọc chính hãng toàn quốc

lõi lọc nước chính hãng đông châu

khung túi lọc khí công nghiệp đông châu